Praktisk information om Sydfyns Hundepension - en hundepension på Fyn


Hundene skal være vaccinerede inden for det sidste år - attest for dette forevises ved aflevering af hunden i pensionen.

Vi forbeholder os ret til på ejers regning at kontakte dyrlæge, hvis hunden udviser sygdomstegn. Ejer vil forinden blive forsøgt kontaktet.

Idet vi opfylder Miljø- og Fødevarestyrelsens regler og betingelser for hundepensioner påtager vi os ikke ansvar for sygdom og skader der måtte opstå under hundens ophold hos os.

Ved aflevering af hunden i pensionen skal hunden være rask - eller i påbegyndt behandling efter dyrlægens anvisning.

Hundene skal være behandlet for lopper og andet utøj.

Hunden skal bære navneskilt ligesom der skal være tegnet lovpligtig forsikring på hunden.